Teknik & Innovation

Våra säkerhetslösningar innehåller flera patenterade produkter

Luftgenomströmning

En stor utmaning i servermiljöer är att kunna kontrollera och styra lufttemperaturen inuti skåpen. Det krävs stora fläktar och mycket bra luftgenomströmning för att kyla ner all den utrustning som ryms i ett serverskåp. Att kontrollera och styra lufttemperaturen i serverskåp samtidigt som ett skalskydd skall säkra skåpets system, är en utmaning. Target Enclosure är konstruerade för att ge maximal luftgenomströmning genom utrustningen.

Target Enclosure SN3 har, förutom luftintag i dörr och botten, möjlighet att ansluta extern kyla via luftstosar på skåpets tak.

Vid utvecklingen av Target Enclosure SN2-serie resulterade våra krav, på maximal kylkapacitet, i ett byggsystem som anpassas efter kundens önskemål vad gäller luftströmningen genom skåpet.

Lär dig mer

Fläktar

FMU (Fan Management Unit) är en egenutvecklad enhet för steglös varvtalsreglering för att säkerställa rätt klimat inuti skåpet. Stora fläktar medför låg ljudnivå samt rätt kylkapacitet när behov uppstår. Den är försedd med många funktioner för larm och inställningar.

Säker fjärrövervakning av skåpets miljöstatus sker via vår tilläggsmodul RMU (Remote Monitoring Unit).

 

Säkra lås

Låsmekanismerna för Target Enclosure är baserade på våra unika och patenterade lösningar.

SN3-mekanismen, vilken fungerar som en vanlig dörr, öppnas med ett dörrhandtag. Mekanismen har en stark koppling mellan dörr och ram som gör det möjligt att utforma säkerhetsklassade dörrsystem även med tunna ramar och dörrar. Target Enclosure SN3 spärras via ett KabaMas 252, 8-siffrigt kodlås.

Låssystemet i Target Enclosure SN2 spärras av ASSA hakregelsystem som även finns som motorlås.

Ett unikt IT-skåp

Target Enclosure® SN2/SN2SE är helt unika och utmärker sig av ett stort antal egenutvecklade och patenterade lösningar. Skåpen består av olika skåpskroppar, dörrar, låssystem, inredningar, luftstosar, fläktsystem, kabelintag och belysningar och kan därför helt anpassas efter kundens önskemål. Skåpens miljö kan styras och fjärrövervakas. Target Enclosure® SN2 finns med eller utan RÖS-skydd (SE).

Läs mer

Target Enclosure® SN3/SN3SE är ett säkerhetsskåp utvecklat för att kunna erbjuda marknaden ett smidigt och användarvänligt skåp som uppfyller Försvarsmaktens skyddssnivå 3. Trots den smala totalbredden på endast 700 mm har skåpen en dagöppning på hela 620mm för det utdragbara 19”-stativet. Target Enclosure® SN3 finns med eller utan RÖS-skydd (SE).

Läs mer
Valfri kroppstyp: P-passiv – A-aktiv – D-dubbelaktiv
Valfri dörrtyp: P-passiv, A-aktiv, L-fastbultad. Alla med dämpande egenutvecklad dörrmekanism med 180 graders öppning.
Flyttbar med pallyftare. SN2-skåpets byggsystem medför att det kan levereras som platt paket för enkel hantering – ej SN2SE.
SCI för SN2 och SWG för SN2SE
Försedd med Alarmtec MC-370 magnetkontakt och fästplatta för Seismisk detektor Siemens/Alarmtec
Remote Monitoring Unit för fjärrövervakning av fläktsystemet
Fan Management Unit som steglöst styr Ø 250 mm fläktar för låg ljudnivå och maximal luftströmning
SN2SE är säkert enligt högsta RÖS och Tempest-klass med hjälp av kraftfilter och faradays bur.
SN3 är inbrottsklassat till säkerhetsnivå 3
Luftintag genom filter på dörren och skåpets undersida
Valfri dörrtyp: P-passiv, A-aktiv, L-fastbultad. Alla med dämpande egenutvecklad dörrmekanism med 180 graders öppning.
SCI för SN3 och SWG för SN3SE
8-siffrigt kodlås KabaMas 252
Remote Monitoring Unit för fjärrövervakning av fläktsystemet
Fan Management Unit som steglöst styr Ø 250 mm fläktar för låg ljudnivå och maximal luftströmning
SN3SE är säkert enligt högsta RÖS och Tempest-klass med hjälp av kraftfilter och faradays bur.