Teknik & Innovation

Våra säkerhetslösningar innehåller flera patenterade produkter

Luftgenomströmning

En stor utmaning i servermiljöer är att kunna kontrollera och styra lufttemperaturen inuti skåpen. Det krävs stora fläktar och mycket bra luftgenomströmning för att kyla ner all den utrustning som ryms i ett serverskåp. Att kontrollera och styra lufttemperaturen i serverskåp samtidigt som ett skalskydd skall säkra skåpets system, är en utmaning. Target Enclosure är konstruerade för att ge maximal luftgenomströmning genom utrustningen.

Target Enclosure SN3 har, förutom luftintag i dörr och botten, möjlighet att ansluta extern kyla via luftstosar på skåpets tak.

Vid utvecklingen av Target Enclosure SN2-serie resulterade våra krav, på maximal kylkapacitet, i ett byggsystem som anpassas efter kundens önskemål vad gäller luftströmningen genom skåpet.

Fläktar

FMU (Fan Management Unit) är en egenutvecklad enhet för steglös varvtalsreglering för att säkerställa rätt klimat inuti skåpet. Stora fläktar medför låg ljudnivå samt rätt kylkapacitet när behov uppstår. Den är försedd med många funktioner för larm och inställningar.

Säker fjärrövervakning av skåpets miljöstatus sker via vår tilläggsmodul RMU (Remote Monitoring Unit).

 

Säkra lås

Låsmekanismerna för Target Enclosure är baserade på våra unika och patenterade lösningar.

SN3-mekanismen, vilken fungerar som en vanlig dörr, öppnas med ett dörrhandtag. Mekanismen har en stark koppling mellan dörr och ram som gör det möjligt att utforma säkerhetsklassade dörrsystem även med tunna ramar och dörrar. Target Enclosure SN3 spärras via ett KabaMas 252, 8-siffrigt kodlås.

Låssystemet i Target Enclosure SN2 spärras av ASSA hakregelsystem som även finns som motorlås.