Hållbarhet

I en omvärld där såväl säkerhet som hållbarhet är centrala och går hand i hand har Target Enclosure tagit position som en stabil aktör.

Våra IT-säkerhetsskåp är producerade under miljöcertifierade processer i Sverige där all tillverkning sker. Vi styr själva över tillverkning och inköp och är därmed mindre exponerade för störningar.

Target Enclosures lösningar har lång livslängd och lätta att underhålla över tid. Vi kan erbjuda såväl underhålls- som reservdelskit för bekymmerslös drift. Lägg till det att Target Enclosure är snabbfotade och agila för att lösa kundens utmaningar. Många av våra kunder kan vittna om detta och ser oss som en problemlösande partner över tid. Vi tar ansvar för våra egenutvecklade lösningar och bistår med konsultation, före, under och efter projekt.

IT-säkerhetsskåpen har ett attraktivt footprint i serverhallen då den utnyttjar sitt utrymme optimalt. Det är lätt att arbeta i skåpen för tekniker och skapar därmed en god arbetsmiljö. Skåpens fläktar är tysta vilket medger att skåpen kan med fördel även placeras i en kontorsmiljö.

Target Enclosures IT-säkerhetsskåp är framtidssäkrade med det resultat att skåpen kan lätt flyttas inom eller externt serverhallen. Det är lätt att kontaktera om kablage både på standardskåp såväl som SE-skåpen.

Våra IT-säkerhetsskåp har en god TCO-kalkyl. Dels genom den långa livslängden samt även den möjligheten att kunna behörighetsstyra tillgången till klienter i samma skåp t ex genom Client-Lock, C-Lock. Det innebär att ett färre antal skåp kan lösa det säkerhetsmässiga behov som annars hade krävt fler IT-säkerhetsskåp.