Produktkonstruktion

Luftgenomströmning

Ur säkerhetssynpunkt är det viktigt att ha ett rätt luftflöde i IT-säkerhetsskåpet. Det säkerställer att man erhåller efterfrågad prestanda och att inga skador uppstår på IT-utrustningen.
Variant 1: SN2/SN2SE
Luftintag genom främre dörr och utsug i skåpets tak.
Typ = APA: 		Typ = ALA: (finns ej i SE-utförande)
A (Aktiv) främre dörr	A (Aktiv) främre dörr
P (Passiv) bakre dörr	L (Låst) bakre dörr
A (Aktiv) kropp		A (Aktiv) kropp
SN2AO800/1200 (utsugsstos) placeras högst upp 
inne i skåpet. SN2RFU800/1200 (fläktpaket) alternativt 
SN2RAU800/1200 (stosanslutning) som ansluts till 
fastighetens rörsystem placeras ovanpå skåpet. 
Komplettera med belysning och kabelintag vid sidan 
av stativet för att säkerställa att den kalla luften passerar genom utrustningen. 
SN2LED1600/2000 (främre belysning).
SN2ICI1600/2000 (inre kabelintag).
SN2LED2 (bakre belysning).


Variant 2:
Luftintag genom främre dörr och utluft genom bakre dörr.
Typ = AAP: 
A (Aktiv) främre dörr
A (Aktiv) bakre dörr
P (Passiv) kropp
Servrarnas egna fläktar drar luften genom utrustningen, 
alternativt komplettera med SN2DFU, dörrfläktar, för utökad luftgenomströmning. 
Komplettera med belysning och kabelintag vid sidan av 
stativet för att säkerställa att den kalla luften passerar 
genom utrustningen. 
SN2LED1600/2000 (främre belysning).
SN2ICI1600/2000 (inre kabelintag).
SN2LED2 (bakre belysning).
Variant 1: SN2/SN2SE
Luftintag genom främre dörr och utsug i skåpets tak.
Typ = APA: 		Typ = ALA: (finns ej i SE-utförande)
A (Aktiv) främre dörr	A (Aktiv) främre dörr
P (Passiv) bakre dörr	L (Låst) bakre dörr
A (Aktiv) kropp		A (Aktiv) kropp
SN2AO800/1200 (utsugsstos) placeras högst upp 
inne i skåpet. SN2RFU800/1200 (fläktpaket) alternativt 
SN2RAU800/1200 (stosanslutning) som ansluts till 
fastighetens rörsystem placeras ovanpå skåpet. 
Komplettera med belysning och kabelintag vid sidan 
av stativet för att säkerställa att den kalla luften passerar genom utrustningen. 
SN2LED1600/2000 (främre belysning).
SN2ICI1600/2000 (inre kabelintag).
SN2LED2 (bakre belysning).


Variant 2:
Luftintag genom främre dörr och utluft genom bakre dörr.
Typ = AAP: 
A (Aktiv) främre dörr
A (Aktiv) bakre dörr
P (Passiv) kropp
Servrarnas egna fläktar drar luften genom utrustningen, 
alternativt komplettera med SN2DFU, dörrfläktar, för utökad luftgenomströmning. 
Komplettera med belysning och kabelintag vid sidan av 
stativet för att säkerställa att den kalla luften passerar 
genom utrustningen. 
SN2LED1600/2000 (främre belysning).
SN2ICI1600/2000 (inre kabelintag).
SN2LED2 (bakre belysning).
Variant 3: SN2/SN2SE
Luftintag genom skåpets golv och utsug i skåpets tak.
Typ = PPD: 
P (Passiv) främre dörr 
P (Passiv) bakre dörr
D (Dubbelaktiv) kropp
SN2AO800/1200 (utsugsstos) placeras högst upp inne i skåpet. SN2AI800/1200 (insugsstos) placeras längst ner inne i skåpet med intag framåt. SN2RFU800/1200 (fläktpaket) alternativt SN2RAU800/1200 (stos­anslutning) som ansluts till fastighetens rörsystem placeras 
ovanpå skåpet. 
Komplettera med belysning och kabelintag vid sidan av stativet för att säkerställa att den kalla luften passerar genom utrustningen. 
SN2LED1600/2000 (främre belysning).
SN2ICI1600/2000 (inre kabelintag).
SN2LED2 (bakre belysning).

Variant 4:
Luftintag genom skåpets tak och utsug i skåpets golv.
Typ = PPD: 
P (Passiv) främre dörr 
P (Passiv) bakre dörr 
D (Dubbelaktiv) kropp
SN2AI800/1200 (insugsstos) placeras högst upp inne i skåpet med 
intag framåt. SN2RAU800/1200 (stosanslutning) som ansluts till 
fastighetens rörsystem placeras ovanpå skåpet. 
Komplettera med belysning och kabelintag vid sidan av stativet för att säkerställa att den kalla luften passerar genom utrustningen. 
SN2LED1600/2000 (främre belysning).
SN2ICI1600/2000 (inre kabelintag).
SN2LED2 (bakre belysning).
Variant 5: SN2/SN2SE
Passivt skåp för utrustning som inte genererar värme.
Typ = PPP: 		Typ = PLP:	
P (Passiv) främre dörr 	P (Passiv) främre dörr
P (Passiv bakre dörr	L (Låst) bakre dörr
P (Passiv) kropp		P (Passiv) kropp
Komplettera med belysning fram och bak vid sidan av stativet för 
ökad användarvänlighet. 
SN2LED1600/2000 (främre belysning).
SN2LED1600/2000 (bakre belysning).
Bakre dörren i PPP är öppningsbar, skåpet lämpar sig att stå fritt.
Bakre dörren i PLP är låst, skåpet lämpar sig att stå mot en vägg.
SN3/ SN3SE
som standard ger möjlighet till ett antal lufttillförselalternativ
SN3/ SN3SE
som standard ger möjlighet till ett antal lufttillförselalternativ
Variant 1: SN2/SN2SE
Luftintag genom främre dörr och utsug i skåpets tak.
Typ = APA: Typ = ALA: (finns ej i SE-utförande)
A (Aktiv) främre dörr A (Aktiv) främre dörr
P (Passiv) bakre dörr L (Låst) bakre dörr
A (Aktiv) kropp A (Aktiv) kropp
SN2AO800/1200 (utsugsstos) placeras högst upp
inne i skåpet. SN2RFU800/1200 (fläktpaket) alternativt
SN2RAU800/1200 (stosanslutning) som ansluts till
fastighetens rörsystem placeras ovanpå skåpet.
Komplettera med belysning och kabelintag vid sidan
av stativet för att säkerställa att den kalla luften passerar genom utrustningen.
SN2LED1600/2000 (främre belysning).
SN2ICI1600/2000 (inre kabelintag).
SN2LED2 (bakre belysning).


Variant 2:
Luftintag genom främre dörr och utluft genom bakre dörr.
Typ = AAP:
A (Aktiv) främre dörr
A (Aktiv) bakre dörr
P (Passiv) kropp
Servrarnas egna fläktar drar luften genom utrustningen,
alternativt komplettera med SN2DFU, dörrfläktar, för utökad luftgenomströmning.
Komplettera med belysning och kabelintag vid sidan av
stativet för att säkerställa att den kalla luften passerar
genom utrustningen.
SN2LED1600/2000 (främre belysning).
SN2ICI1600/2000 (inre kabelintag).
SN2LED2 (bakre belysning).

Vikten av rätt luftflöde

Luftintag genom främre dörr och utsug i skåpets tak. Använd ett skåp med aktiv kropp (tak), aktiv främre dörr och passiv bakre dörr. Luftstos för utsug placeras högst upp inne i skåpet och luften sugs ut antingen med ett fläktpaket på skåpet eller via externt ventilationssystem. Komplettera med belysning och kabelintag vid sidan av stativet för att säkerställa att den kalla luften passerar genom utrustningen.

Vill du få hjälp av en expert?

Produktkonstruktion

Luftgenomströmning

Fördelar med Target Enclosures SE-skåp

Läs mer

Din säkerhet i fokus

Läs mer
Säkerhet

Marknadsledande innovation

Target Enclosure AB verkar helt och hållet med fokus på de skalskyddslösningar som utvecklats och utvecklas inom varumärket Target Enclosure®. Ett mycket nära samarbete med ett flertal företag, inom både försvarsindustrin och säkerhetsbranschen har bidragit till den positiva...

Läs mer

Vill du veta mer

Skriv in din epost så kontaktar vi dig!