RegelverkSäkerhet

Vad är RÖS? Vad är Tempest?

Bakgrunden till Target Enclosures sortiment av IT-säkerhetsskåp, för affärskritiska IT-system, har sitt ursprung i Försvarsmaktens behov av, samt krav på, flexibla och användarvänliga lösningar.

Förstå mer om regelverket RÖS/Tempest

RÖS
I RÖS-regelverket sitter allt skydd i utrustningen. D.v.s att endast undersökning av utrustningen krävs för driftgodkännande.
Med utrustning menas till exempel en dator, ett skåp, ett rum eller en hel byggnad.

TEMPEST
För att uppfylla TEMPEST-kraven så skall alla tre följande delar vara uppfyllda för att erhålla ett driftgodkännande.
○ Omgivningsskydd- Zoning. Byggnadens konstruktion, materialval samt riskavstånd bestämmer klassen.
○ Utrustningsskydd- Klassad utrustning. Level A, B, C eller COTS.
○ Installationsskydd- Rätt installation för att minimera risk för läckage.

En installation baserad på TEMPEST Level A, B eller C måste föregås av en zoninmätning. Lokalen där utrustningen ska placeras får en klassning, vanligtvis Zone 0, 1 eller 2. Vissa länder använder sig även av Zone 3. Tillsammans med, vilken klassning informationen som ska skyddas har, avgör detta vilken klassning (level) installerad utrustning måste ha. Varje förändring i denna installation medför ny mätning.

Target Enclosure
Med Target Enclosures SE-skåp (TEMPEST 10GHz/100dB) erhålls högsta omgivningsskydd oavsett vilken klassificering
utrustningen, som placeras i skåpet, har.

Fördelar med Target Enclosures SE-skåp:
○ Ingen ny mätning behövs vid förändring av utrustning
○ Ingen dyr TEMPEST-klassificerad utrustning krävs i skåpet
○ Placering kan ske var som helst för i ändamålet avsedd byggnad
○ Högsta TEMPEST-klassificering 10GHz/100dB
○ Möjlighet till Röd-Svart separation i ett och samma skåp

Vill du få hjälp av en expert?

Försvarsstandard FSD0260

Vad är RÖS? Vad är Tempest?

Fördelar med Target Enclosures SE-skåp

Läs mer

Din säkerhet i fokus

Läs mer
Säkerhet

Marknadsledande innovation

Target Enclosure AB verkar helt och hållet med fokus på de skalskyddslösningar som utvecklats och utvecklas inom varumärket Target Enclosure®. Ett mycket nära samarbete med ett flertal företag, inom både försvarsindustrin och säkerhetsbranschen har bidragit till den positiva...

Läs mer

Vill du veta mer

Skriv in din epost så kontaktar vi dig!