ProduktfördelarSäkerhet

Vad är RÖS, Tempest, Shielded Enclosure, SN2 och SN3?

Bakgrunden till Target Enclosures sortiment av IT-säkerhetsskåp, för affärskritiska IT-system, har sitt ursprung i Försvarsmaktens behov av, samt krav på, flexibla och användarvänliga lösningar.

Vad är RÖS, Tempest, Shielded Eclosure?

RÖS och Tempest står för röjande signaler. Röjande signaler uppstår när information förmedlas oavsiktligt, genom att all elektronisk utrustning genererar elektromagnetisk strålning som kan avlyssnas och läsas av. RÖS-skyddet uppnås genom att det skyddade utrymmet utformas som en ”Faradays bur”, det vill säga att utrymmet omges av en skärm i form av ett elektriskt sammanhängande metallhölje. För att förhindra att ledningsbundna röjande signaler strålar ut måste alla el- och teleledningar, med metalliska ledare, förses med speciella filter. Datatrafik överförs genom att fiberoptiska kablar utan metalliska mantlar används och förs in i särskilda öppningar i den metalliska skärmen. Öppningarna kallas för vågfällor och är utformade som rör, med diameter och längd, som är anpassade till den skyddsklass som utrymmet skall ha.

Target Enclosure® SN2 och SN3 uppfyller säkerhetsnivå 2 respektive 3, avseende mekaniskt inbrottsskydd, enligt gällande standard SN2-FSD0260 och SN3-SSF3492. Skillnaden mellan säkerhetsnivå 2 och 3 är den effektiva angreppstiden för olika hotbilder och verktyg som skåpet klarar av, SN3 är kraftfullast. Target Enclosure® SN2SE och SN3SE är IT-säkerhetsskåp som uppfyller samma fysiska krav som SN2 och SN3 men uppfyller dessutom den högsta internationella TEMPEST-klassen 10 GHz/100dB, enligt gällande standard EN50147 och NSA94-106. Vi har valt att kalla denna högsta klassificering för Shielded Enclosure (SE).

För den som idag har ett SS1-klassat RÖS-rum och vill uppgradera sitt skydd till högre standard, kan det i stället vara en stor kostnads- och tidsmässig fördel att installera ett antal Target Enclosure® SE-skåp.

○ RÖS och Tempest står för röjande signaler.
○ RÖS är en svensk benämning.
○ Tempest är en internationell benämning.
○ Vi har valt att kalla Tempest 10GHz/100db för Shielded Enclosure (SE).
○ SN2 och SN3 är Försvarsmaktens klassificering för fysiskt skalskydd.

Vill du få hjälp av en expert?

Vad är RÖS, Tempest, Shielded Enclosure, SN2 och SN3?

SN2SE / SN2 IT-säkerhetsskåp. Ett linjärt dörrsystem

Fördelar med Target Enclosures SE-skåp

Läs mer

Din säkerhet i fokus

Läs mer
Säkerhet

Marknadsledande innovation

Target Enclosure AB verkar helt och hållet med fokus på de skalskyddslösningar som utvecklats och utvecklas inom varumärket Target Enclosure®. Ett mycket nära samarbete med ett flertal företag, inom både försvarsindustrin och säkerhetsbranschen har bidragit till den positiva...

Läs mer

Vill du veta mer

Skriv in din epost så kontaktar vi dig!