Vikten av rätt luftflöde

Luftintag genom främre dörr och utsug i skåpets tak. Använd ett skåp med aktiv kropp (tak), aktiv främre dörr och passiv bakre dörr. Luftstos för utsug placeras högst upp inne i skåpet och luften sugs ut antingen med ett fläktpaket på skåpet eller via externt ventilationssystem. Komplettera med belysning och kabelintag vid sidan av stativet för att säkerställa att den kalla luften passerar genom utrustningen.

Luftflöde SN2SE / SN2

Läs mer

Luftflöde SN3SE/ SN3

SN3 som standard ger möjlighet till ett antal lufttillförselalternativ

Läs mer