Vikten av rätt luftflöde

Luftintag genom främre dörr och utsug i skåpets tak. Använd ett skåp med aktiv kropp (tak), aktiv främre dörr och passiv bakre dörr. Luftstos för utsug placeras högst upp inne i skåpet och luften sugs ut antingen med ett fläktpaket på skåpet eller via externt ventilationssystem. Komplettera med belysning och kabelintag vid sidan av stativet för att säkerställa att den kalla luften passerar genom utrustningen.

SN2

SN2 Variant 1
Luftinsug genom främre dörr och utsug i skåpets tak. Använd ett skåp med aktiv kropp (tak), aktiv främre dörr och passiv bakre dörr. Luftstos för utsug placeras högst upp inne i skåpet och luften sugs ut antingen med ett fläktpaket på skåpet eller via externt ventilationssystem. Komplettera med belysning och kabelintag vid sidan av stativet för att säkerställa att den kalla luften passerar genom utrustningen.

SN2 Variant 2
Luftinsug genom främre dörr och utsug genom bakre dörr. Använd en passiv kropp och två aktiva dörrar. Luften dras rakt igenom skåpet. Servrarnas egna fläktar drar luften genom utrustningen.

SN2 Variant 3
Luftinsug genom skåpets golv och utsug genom taket. Använd en dubbelaktiv kropp (tak + golv) och 2 passiva dörrar. Luftstos för insug placeras i botten (AI800/1200). Luftstos för utsug (AO800/1200) placeras högst upp inne i skåpet och luften sugs ut antingen med ett fläktpaket på skåpet eller via fastighetens ventilationssystem.

SN2 Variant 4
Luftinsug genom skåpets tak och utsug via golvet. Använd en dubbelaktiv kropp (tak + golv) och 2 passiva dörrar. På taket ansluts en RAU800/1200 genom vilken kall luft trycks in i skåpet uppifrån. Luftstos för insug (AI800/1200) placeras högst upp inne i skåpet.

SN2 Variant 5
I ett passivt skåp saknas kylmöjligheter och används för utrustning som ej genererar värme.

 

SN3

SN3 Variant 1
Intag i skåpets dörr och undersida samt evakuering från skåpets ovansida.

SN3 Variant 2
Intag i skåpets dörr och undersida samt tillförsel av fastighetskyla från skåpets ovansida. Evakuering via skåpets ovansida.

SN3 Variant 3
Tillförsel av fastighetskyla samt evakuering från skåpets ovansida.

SN3 Variant 4
I ett passivt skåp saknas kylmöjligheter och används för utrustning som ej genererar värme.