Varm/ Kallgångslösning

För maximal kyleffekt och stor energibesparing

Beskrivning

För maximal kyleffekt och stor energibesparing, kan vi även erbjuda skräddarsydda kompletta inkapslingar av Target Enclosure® IT-säkerhetsskåp. Lösningen innehåller alla fästelement, tak, skjutdörrar samt erforderlig tätning mot fastighetens byggnad och kylsystem.

Skåpen ställs i rader, den kalla luften passerar genom utrustningen till den inkapslade varma sidan där luften evakueras genom fastighetens frånluftsystem. Täckplåtarna som fästs i befintliga fästpunkter på skåpen kan levereras i aluminium för hanterbar montering och vikt eller i enklare plåt för att få en kostnadseffektivare lösning. Vid hög takhöjd kan med fördel den övre delen vara i aluminium och den nedre i stålplåt. De nedre täckplåtarna anpassas för att enkelt kunna monteras bort och ersättas av ytterligare skåp i takt med att utbyggnad sker. Detta kräver ingen tillkommande materiel, utan kan enkelt utföras på plats med övre delen intakt. Alla plåtar och anslutningar är tätade med gummilister.

Dörrarna kan utformas som enkeldörr eller dubbeldörr. Dörrarna är försedda med dämpande dörrstängning, säkerhetsglas och styrning utan golvskena i dörröppningen. Detta är en högkvalitativ skalbar modell för hög energibesparing och kyleffekt.

Installation

Vi erbjuder montering av våra lösningar på av kunden anvisad plats.