SWG (Splitable Wave Guide) SN2SE & SN3SE

En helt unik, patenterad, skalbar och delbar vågfälla

Beskrivning

Target Enclosures lösningar bygger på ett flertal tekniska innovationer. Den mest framträdande av dessa är den delbara vågfällan SWG-10. Det är en helt unik, patenterad, skalbar och delbar vågfälla som både förenklar installationen av kablage avsevärt samtidigt som den ger det högsta skalskyddet mot röjande signaler Shielded Enclosure, Tempest 10GHz/100dB.

Som standard till SN2SE/SN3SE har vi begränsat vågfällan till 1st SWG-10 vilket ger 10 hål för installation av fiberkablage. På SN2SE är detta utbyggbart med ytterligare 1st SWG-10.

Bilderna visar den förenklade installationen av fiber med den skalbara vågfällan.

Bild 1-2

Visar hålet för vågfällan i skåpets tak i vilken man för ned önskat antal fiberkablar.

Bild 3-5

Visar hur vågfällans delkomponenter monteras.

Bild 6

Visar slutligen den ordnade kabelgenomföringen.

Vår helt unika patenterade vågfälla är framtidssäkrad då sektioner enkelt kan bytas vid skada eller ändring av standard. Detta kan genomföras utan att utrustningen i skåpet behöver kopplas ur samt att skåpets säkerhetsklassning kan upprätthållas.