Konsultation vid projektering

Tidig dialog skapar förutsättningar för kostnadseffektiva lösningar

Beskrivning

Target Enclosure AB bistår gärna med konsultation och rådgivning i samband med projektering av de rum där IT-säkerhetsskåpen skall placeras. Vi rekommenderar en tidig kontakt, då onödiga misstag kan undvikas om hänsyn tas till skåpens placering och utformning, redan i projektstadiet. Ofta är det en betydligt mer kostnadseffektiv, flexibel och framtidssäkrad lösning att använda våra SN2/SN2SE- eller SN3/SN3SE-klassade skåp, än att bygga ett helt rum med motsvarande säkerhetsnivå.

Särskilt nämner vi valet av lösning för luftgenomströmning och övervakning av värmelast. Våra skåp har ett unikt och mycket genomtänkt system för att avleda värme från IT-utrustningen. Oavsett om det finns ett kanalbaserat kylsystem att ansluta till, kylt rum, kyla från datagolv eller vätskekylda servrar, så kan Target Enclosures IT-säkerhetsskåp anpassas.

Kontakta oss gärna för konsultation.