Installation

Target Enclosure erbjuder installation av våra lösningar på angiven plats.

Beskrivning

Installationen kan t.ex innehålla följande delmoment:

  • Bistå vid avlastning från transport
  • Avemballering samt förberedelser för transport på palldragare
  • Rätt skåp placeras på angiven plats enligt ritning tillhandahållna av kund
  • Uppställning och invägning av skåp
  • Montering av eventuell dockning av skåp
  • Montering av Varm/Kallgångslösning
  • Montering av Client-Lock
  • Funktionskontroll av samtliga skåp

I arbetet ingår ej framdragning av el, larm eller installation av datautrustning/kablage/fiber eller andra installationsarbeten utöver själva skåpen.