Sammankoppling av skåp

Sammankopplade skåp / Beskrivning Kabelgenomföring

Beskrivning

För att kunna få en flexibel och enkel kabelgenomföring förses skåpen parvis med två, mellan skåpskropparna sammankopplade genomföringar. Kabelgenomföringen har ett inre mått på 710x130mm med 12st kabelgångar med måtten 130x46mm. Kabelgenomföringarna sammankopplas via bultförband mellan skåpen och är försedda med gummiklädda avlastningsskenor för en bra uppdelning och avlastning av kablaget. Se ritning nedan för mer detaljerad information.