Vad är RÖS?
Vad är Tempest?
Vad är Shielded Enclosure?
Vad är SN2 och SN3?

- RÖS och Tempest står för röjande signaler.
- RÖS är en svensk benämning.
- Tempest är en internationell benämning.
- Tempest högsta skyddsklass är 10GHz/100dB.
- Vi har valt att kalla Tempest 10GHz/100db för Shielded Enclosure (SE).
- SN2 och SN3 är Försvarsmaktens klassificering för fysiskt skalskydd.

 

Röjande signaler uppstår när information förmedlas oavsiktligt, genom att all elektronisk utrustning genererar elektromagnetisk strålning som kan avlyssnas och läsas av.

RÖS-skyddet uppnås genom att det skyddade utrymmet utformas som en ”Faradays bur”, det vill säga att utrymmet omges av en skärm i form av ett elektriskt sammanhängande metallhölje. För att förhindra att ledningsbundna röjande signaler strålar ut måste alla el- och teleledningar, med metalliska ledare, förses med speciella filter. Datatrafik överförs genom att fiberoptiska kablar utan metalliska mantlar används och förs in i särskilda öppningar i den metalliska skärmen. Öppningarna kallas för vågfällor och är utformade som rör, med diameter och längd, som är anpassade till den skyddsklass som utrymmet skall ha.

Target Enclosure® SN2 och SN3 uppfyller säkerhetsnivå 2 respektive 3, avseende mekaniskt inbrottsskydd, enligt gällande standard SN2-FSD0260 och SN3-SSF3492. Skillnaden mellan säkerhetsnivå 2 och 3 är den effektiva angreppstiden för olika hotbilder och verktyg som skåpet klarar av, SN3 är kraftfullast. Target Enclosure® SN2SE och SN3SE är IT-säkerhetsskåp som uppfyller samma fysiska krav som SN2 och SN3 men uppfyller dessutom den högsta internationella TEMPEST-klassen 10 GHz/100dB, enligt gällande standard EN50147 och NSA94-106. Vi har valt att kalla denna högsta klassificering för Shielded Enclosure (SE).

För den som idag har ett SS1-klassat RÖS-rum och vill uppgradera sitt skydd till högre standard, är det en stor kostnads- och tidsmässig fördel att installera ett antal Target Enclosure® SE-skåp.