Grunden för ett tryggare samhälle

Target Enclosure® erbjuder unika svensktillverkade skalskydd för affärskritiska IT-system, med innovation och nytänkande i fokus, där kundernas behov att skydda känslig information är styrande.

I det globaliserade informationssamhället växer det fram ett allt större behov att skydda sin information. Information som ofta har stor betydelse för länders och företags säkerhet och ekonomi.

Utmaningarna inom cyberarenan växer kontinuerligt i omfattning, frekvens och effekt. Ingen annan teknologi i modern tid har på ett sådant fundamentalt sätt transformerat vårt samhälle som framstegen inom informations- och cyberarenan. Den pågående digitaliseringen av samhället omfattar alla branscher och kommer att påverka allt från äldreomsorg till transporter. Samtidigt befinner sig utvecklingen ännu till stora delar fortfarande i sin linda trots att vi idag har 50 miljarder sammanbundna komponenter. När möjligheterna, men även riskerna, som detta medför allt tydligare kommer att utkristalliseras, kommer detta att revolutionera vårt samhälle och hur vi lever våra liv. Det innebär att skyddet för denna arena sannolikt är den enskilt viktigaste komponenten för samhällets funktionalitet.

Alla Target Enclosures lösningar är utvecklade i Sverige. Eftersom vi själva tillverkar våra produkter, kan vi erbjuda kundanpassade lösningar, samtidigt som vi säkerställer högsta kvalitet och leveranssäkerhet. Det finns inga motsvarande produkter på marknaden som kan erbjuda samma eller högre kombinerade säkerhet och funktion som Target Enclosure®. Med ett flertal patenterade produkter innefattande bland annat skåpskonstruktioner, kabelintag, tillbehör och låssystem har vi skapat unika lösningar för framtiden.

SN2SE IT-säkerhetsskåp

Uppfyller RÖS/Tempest enligt Europeisk standard EN50147 och Amerikansk standard NSA94-106

Läs mer

SN3SE IT-säkerhetsskåp

Uppfyller RÖS/Tempest enligt Europeisk standard EN50147 och Amerikansk standard NSA94-106. Skyddsklass SN3, SSF3492.

Läs mer