Vad betyder TEMPEST/RÖS?

TEMPEST och RÖS står för röjande signaler.
RÖS är en svensk benämning.
TEMPEST är en internationell benämning.

Shielded Enclosure är Tempest högsta skyddsklass. 10GHz/100dB.

Röjande signaler är en risk som uppstår när information förmedlas oavsiktligt genom att all elektronisk utrustning genererar elektromagnetisk strålning som kan avlyssnas och läsas av.

RÖS-skyddet uppnås genom att det skyddade utrymmet utformas som en ”Faradays bur”, det vill säga att utrymmet omges av en skärm i form av ett elektriskt sammanhängande metallhölje. För att förhindra att ledningsbundna röjande signaler strålar ut måste alla el- och teleledningar, med metalliska ledare, förses med speciella filter. Datatrafik överförs genom att fiberoptiska kablar utan metalliska mantlar används och förs in i särskilda öppningar i den metalliska skärmen. Öppningarna kallas för vågfällor och är utformade som rör, med diameter och längd, som är anpassade till den skyddsklass som utrymmet skall ha. Shielded Enclosure (SE) är den högsta kravställda skyddsklass som finns och är dimensionerad för att blockera en frekvens upp till 10 GHz med en dämpning upp till 100 dB. Target Enclosure® SN2 SE och SN3 SE uppfyller Shielded Enclosure.