Target Enclosure blir eget bolag

Jönköping 2019-04-02

Affärsområde Target® inom Eldon Installation AB blir Target Enclosure AB

Från och med den 2 april 2019 blir den del inom Eldon Installation AB som idag arbetar med datasäkerhetsskåp SN2/SN3, RÖS/Tempest samt C-Lock ett eget aktiebolag vid namn Target Enclosure AB.

All övrig verksamhet inom Eldon Installation såsom laddstolpar och elfördelningscentraler etc, kommer även fortsättningsvis kvarstå i Eldon Installation AB:s regi, precis på samma sätt som tidigare.

Eldon Installations ägare Simonssongruppen gör denna avknoppning och bolagisering i syfte att ännu bättre kunna möta marknadens behov av specialisering av våra unika RÖS-skyddade säkerhetsskåp och säkerhetslösningar. Simonssongruppen kommer, precis som i Eldon Installation AB, vara en mycket stark och aktiv ägare av Target Enclosure AB.

I och med bolagiseringen och lanseringen av Target Enclosure AB, kommer det nya bolaget ha en egen hemsida: www.targetenclosure.com samt nya mailadresser. Snart kommer även en ny uppdaterad produktkatalog där du kan läsa mer om våra unika Tempest/RÖS-skyddade säkerhetsskåp samt vår egenutvecklade säkerhetslösning för fysisk serveraccess, C-Lock.

Bolagiseringen innebär att inneliggande order kommer flyttas från Eldon Installation AB till Target Enclosure AB fr.o.m 2 april 2019. Alla åtaganden, skyldigheter, garantier och avtal gentemot er kommer följa med oförändrat till det nya bolaget.

Har du några frågor eller funderingar kring detta är du självklart välkommen att höra av dig.

Vi ser fram emot ett fortsatt givande samarbete under 2019!

Target Enclosure AB

______________________________
Per Bråkenhielm, VD
per.brakenhielm@targetenclosure.com
070-639 80 30